جوجه کشی طوطی سانان

جوجه کشی طوطی

در جوجه کشی از تخم نطفه دار طوطی و یا هر پرنده ی دیگر اولین قدم در جهت دستیابی به بهترین بازدهی هچ ؛ انتخاب یک دستگاه جوجه کشی با کیفیت و قابل اطمینان می باشد . در دومین گام قبل از شروع مراحل انکوباسیون (جوجه کشی) لازم است که حداقل ۴۸ ساعت قبل از قرار دان تخم ها داخل دستگاه جوجه کشی ، آن را روشن کرده ، روی دما و رطوبت مناسب تنظیم و صبر کنید تا شرایط داخل دستگاه به حالت ثابت برسد و سپس تخم ها را داخل دستگاه قرار دهید .

مقدار زمان جوجه کشی

مدت زمان جوجه کشی از تخم طوطی با توجه به نژاد آن می تواند متغیر باشد اما معمولاً بین ۲۴ تا ۲۸ روز می باشد . بعضی از نژادهای طوطی ها می توانند حتی در ۱۸ روز هم هچ کنند . طول این دوره برای تخم طوطی کاسکو ۲۸ روز میباشد . در شرایط طبیعی مهم ترین فاکتور برای جوجه کشی موفق از تخم طوطی گرما است . تا وقتی که تخم مقدار گرمای کافی دریافت کند و از هدر رفتن گرمای آن به مدت خیلی طولانی اجتناب شود ، همه چیز خوب پیش خواهد رفت . همچنین مسئله ای که ممکن است در دستگاه جوجه کشی اتفاق بیفتد گرمایش بیش از اندازه تخم های جوجه کشی است . گرمایش بیش از حد یکی از مواردی است که تخم به شدت نسبت به آن حساس بوده و می تواند باعث مرگ جنین داخل تخم شود . به نظر می رسد که دمای ۳۷٫۲ درجه برای انواع طوطی ها نتیجه ی خوبی به دست می دهد .

جوجه کشی طوطی

در فاکتور رطوبت هم , رطوبت های نسبی بین ۳۸ و ۵۲ درجه ی سانتیگراد توسط افراد متبهر تحت شرایط متفاوت مورد آزمایش قرار گرفته و در همه صورت نتایج موفقیت آمیزی کسب نموده اند . همچنین تخم های جوجه کشی باید در طول دوره ی جوجه کشی درصدی از وزن خود را از دست بدهند . این کاهش وزن از طریق تبخیر آب از روزنه های موجود بر پوسته تخم حاصل می گردد .

در اغلب دستگاه های جوجه کشی لازم است دما حداقل ۲۴ الی ۴۸ ساعت قبل از قرار دادن تخم ها داخل دستگاه تنظیم شود تا دما و رطوبت به حالت پایدار برسد و در صورت لزوم مجدداً تنظیم شود . سومین شرط مهم در فرایند جوجه کشی چرخش تخم ها ست . معمولاً چرخش تخم های طوطی ۴ الی ۸ بار در روز کافی است , هرچند برخی افراد پیشنهاد می کنند که تخم ها هر یک ساعت ۱ بار چرخانده شوند اما نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته در زمینه جوجه کشی از تخم نطفه دار طوطی کاسکو نشان می دهند که بازدهی هچ در تعداد چرخش ۴ الی ۸ بار در روز بالاتر است .

068fa9502c6be7b117bc6958d022479e
ارسال دیدگاه